مرور برچسب

آفت

برگ بیدی

برگ بیدی برگ بیدی یا زبرینا که بومی آمریکای جنوبی است گیاهی کم توقع و مقاوم است، برگ بیدی یکی از بهترین گیاهانی است که به سادگی در آپارتمان رشد میکند و برگ های این گیاه که حالتی آویزان دارد زیبایی ویژه ایی به آن میدهد. این گیاه با برگ…