مرور برچسب

آموزش زبان توصیف سخت افزار

مدار منطقی + آموزش HDL

درس مدارات منطقی یکی از مهمترین دروس گرایش دیجیتال مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر می باشد. در این درس دانشجویان با اصول تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال آشنا می‌شوند همچنین می توانند با انجام تمرین‌های زیاد در این کار ماهر شوند و بتوانند…