مرور برچسب

آموزش عذرخواهی به فرزند

تربیت فرزند. بخش اول

محرک‌های حسی هنگامی که اطراف کودکان سرشار از محرک‌های حسی مختلف و برانگیزاننده باشد، مغز آنها رشد کرده و به سرعت تقویت می گردد. منظور از محرک های حسی، تصاویر و منظره‌ها، صداها و دامنه‌ لغات گسترده است. …