مرور برچسب

آموزش

میزان یادگیری در حالت های مختلف

دکتر ویلیام گلاسر، روانپزشک برجسته آمریکایی که کتاب های متعددی در خصوص تئوری انتخاب، یادگیری و آموزش دارد، در مورد میزان یادگیری افراد نظریه جالبی دارد. او می گوید میزان یادگیری مطالب متفاوت و به شرح زیر…

مقاله آموزش ساخت وب سایت

برای ساخت یک وب سایت شخصی چه کارهایی باید انجام شود؟ امروزه بسیاری از کارهای تجاری در دنیای مجازی انجام میشود که وب سایت شخصی یکی از ابزارهایی است که میتواند تجارت شما را به دنیای مجازی متصل کند.