مرور برچسب

آیت الله خامنه‌ای

آیا رئیسی رئیس قوه قضاییه شده است؟

قوه قضاییه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. از مهم ترین وظایف این قوه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: رسیدگی و صدور حکم در مورد…