مرور برچسب

استقبال از همسر

مهارت‌های زناشویی. بخش ششم

تاثیر افسردگی زن بر روی مرد برای یک مرد هیچ چیز آزار دهنده‌ تر از این نیست که ببیند همسرش افسرده و نا امید است. چرا که مردان با دیدن چنین حالتی حس می‌کنند همسری بی‌لیاقت و ناتوان هستند که نتوانسته‌اند همسرشان را شاداب نگه…