مرور برچسب

الکس گریگوری

موفقیت تصادفی نیست…

الکس گریگوری، قهرمان 35 ساله قایق سواری دنیا، جدیدا تصویری از دست خود منتشر کرده است. در واقع تصویر دستان پینه بسته خود را که در طول سالیان سال در میان آب ها پارو زدند و زمینه موفقیت او را فراهم کردند را به نمایش گذاشته…