مرور برچسب

انتخاب درست هدیه

مهارت‌های زناشویی. بخش سوم

خطرناک‌ترین جمله به گفته روانشناسان و مشاوران، خطرناک ترین جمله در یک زندگی زناشویی این است: «من همینم که هستم.» در همین جمله کوتاه می توان کاملا غرور، لجاجت، خود رایی، خودخواهی، درجا زدن و به تدریج راندن آدم ها از اطراف خود را…