مرور برچسب

اهمیت خواب

اهمیت خواب در زندگی روزانه

به طور قطع خواب برای استراحت و ترمیم اعضای مختلف و همچنین جهت تسکین افکار و اعمال روحی لازم و ضروری است. خواب را می‌توان به گرسنگی تشبیه نمود که احتیاج به آن در ساعات معین احساس می‌گردد و اگر چناچه در مقابل خواب مقاومتی…