مرور برچسب

اپلیکیشن دولت

نرم‌افزار دولت همراه

نرم افزار دولت همراه بنا بر اطلاعات سایت کافه بازار، سازمان فناوري اطلاعات ايران بر حسب تكاليف محوله، موظف شد تا به منظور عرضه خدمات الكترونيكي دولت به كاربران از طريق ابزارهای تلفن همراه، بستری امن و کارا ایجاد کند.…