مرور برچسب

اپیدمیولوژیک

آلودگی هوای تهران

منشا آلاینده های هوای تهران چیست؟  در حالت کلی منابع آلاینده هوا بر اساس منشأ به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می‌شوند. منابع طبیعي منابع طبیعی آلودگی هوا از قبیل طوفان‌های گرد وغبار، آتش سوزی جنگل‌ها، آتشفشان‌ها، گرده گیاهان…