مرور برچسب

بازدید جعلی

بازدیدهای جعلی در اینترنت

طبق گزارش مجله نیویورک، بخش عمده ای از بازدیدهای اینترنتی جعلی هستند. شاید باورتان نشود ولی چیزی حدود ۴۰ درصد بازدیدهای اینترنتی جعلی هستند! بله،  «ارتش ربات ها» این کار را با ما می کنند