مرور برچسب

بخور گرم

دستگاه بخور سرد و گرم

با نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان، دمای هوا و همچنین رطوبت موجود در هوا کاهش می‌یابند. در حالت کلی میزان بخار موجود در هوا را رطوبت هوا تعریف می‌کنیم. کاهش رطوبت هوا باعث...