مرور برچسب

بهت افتخار می کنم

مهارت‌های زناشویی. بخش پنجم

به مردان بگویید، بهت افتخار می‌کنم. خانم‌های نازنین، گاهی اوقات به جای اینکه به شوهرتان بگویید، "دوستت دارم" به او بگویید بهت افتخار میکنم. چرا که اثر آن برای مردها، از جمله "دوستت دارم" بسیار بیشتر است. در حقیقت این…