مرور برچسب

به تو چه به انگلیسی

روش‌های پاسخ ندادن در انگلیسی

در زبان انگلیسی هر گاه از شما سوالی شد و شما تمایل نداشتید که به آن پاسخ دهید، همانند زبان های دیگر می‌توانید از عبارت های مختلف استفاده کنید. عبارت هایی شامل برخورد نرم و محترمانه و همچنین تند و بی ادبانه که در این مطلب…