مرور برچسب

بوی نامطبوع شهر تهران

علت بوی نامطبوع در تهران چیست؟

از بعد از ظهر بوی نامطبوعی در مناطق مرکزی و شرقی شهر تهران استشمام شده است و شایعاتی درباره منشا این بو میان مردم مطرح است. فرهادی اظهار داشت: از مناطق مختلف تهران گزارش هایی مبنی بر استشمام این بوی نامطبوع وجود دارد، اما هنوز علت آن مشخص…