مرور برچسب

تربیت کودک

تربیت فرزند. بخش دوم

فرزند بزرگتر هیچ گاه در برابر دختر یا فرزند کوچک‌ترتان به نوجوان‌تان نگویید که تو بزرگی و این رفتارها از تو بعید است. عادلانه قضاوت کنید و به فرزندانتان بیاموزید که به یکدیگر احترام بگذارند. …

تربیت فرزند. بخش اول

محرک‌های حسی هنگامی که اطراف کودکان سرشار از محرک‌های حسی مختلف و برانگیزاننده باشد، مغز آنها رشد کرده و به سرعت تقویت می گردد. منظور از محرک های حسی، تصاویر و منظره‌ها، صداها و دامنه‌ لغات گسترده است. …