مرور برچسب

تعریف کردن از همسر

مهارت‌های زناشویی. بخش ششم

تاثیر افسردگی زن بر روی مرد برای یک مرد هیچ چیز آزار دهنده‌ تر از این نیست که ببیند همسرش افسرده و نا امید است. چرا که مردان با دیدن چنین حالتی حس می‌کنند همسری بی‌لیاقت و ناتوان هستند که نتوانسته‌اند همسرشان را شاداب نگه…