مرور برچسب

تفاوت میزان یادگیری در حالت های مختلف

میزان یادگیری در حالت های مختلف

دکتر ویلیام گلاسر، روانپزشک برجسته آمریکایی که کتاب های متعددی در خصوص تئوری انتخاب، یادگیری و آموزش دارد، در مورد میزان یادگیری افراد نظریه جالبی دارد. او می گوید میزان یادگیری مطالب متفاوت و به شرح زیر…