مرور برچسب

تهران

وفات کریمه اهل بیت تسلیت

حضرت فاطمه معصومه (س) مانند ستاره ای درخشان و گوهری گرانبها در آسمان ایران و شهر مقدس قم می‌درخشد و روز به روز پرتو شعاع نورانی ایشان، تابان‌تر و برکات آن فزونتر می‌گردد. حضرت فاطمه معصومه که به کریمه اهل بیت نیز معروف هست به شوق دیدار…