مرور برچسب

توجه به تغییرات در زندگی

مهارت‌های زناشویی. بخش دوم

رهایی از یکنواختی یکی از بهترین روش ها برای تازه کردن فضای زندگی زناشویی و رهایی از یکنواختی، تعویض محیط است. با همسرتان به جاهایی بروید که از بودن در آن لذت می برید. مکان ‌هایی خاطرات خوبی از آنجا دارید. عموما این…