مرور برچسب

جام ملتهای آسیا

۲۱ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال در قطر دعوت شدند.

قسمت اول اردوی آماده سازی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات جام ملتهای آسیا ، از تاريخ ۲۶ آذر  لغايت 3 دی ماه   در دوحه قطر برگزار می شود و پس از اتمام اين مرحله اسامی بازیکنان شاغل در خارج از کشور اعلام و در نهايت…