مرور برچسب

پایه

املای کلاس اول (حرف س)

در مطالب قبلی ترکیب های مختلف مناسب املا و روخوانی با استفاده از حروف " آ  " ، " ب " ، " د " و "م" و همچنین صدای " اَ " بیان شد. در این قسمت حرف" س " اضافه شده است. بنابراین با استفاده از حروف قبلی و حرف جدید " س " می‌توان کلمات و جملات…

املای کلاس اول (حرف م)

در مطلب قبلی ترکیب های مختلف مناسب املا و روخوانی با استفاده از حروف " آ  " ، " ب " و " د "و همچنین صدای " اَ " بیان شد. در این قسمت حرف" م " اضافه شده است. بنابراین با استفاده از حروف قبلی و حرف جدید " م " می‌توان کلمات و جملات جدید…

املای کلاس اول (حرف د)

یکی از دغدغه های والدین دانش آموزان پایه اول، پیدا کردن لغات مناسب برای گفتن املاست که در این بخش پیرو مطالب قبلی به آن می‌پردازیم.