مرور برچسب

کلمات مخالف

شعر متضاد

یه شعر خیلی خوب برای آموزش کلمات متضاد و مخالف هم برای یادگیری کودکان. این شعر به شکل بازی می‌تونه به کودکان ۳، ۴ سال به بالا کمک کنه تا کلمات برعکس هم رو یاد بگیرن. ‌ ‍ تو این جا ، من آن جا تو خشکی ، من دریا تو روشن…