مرور برچسب

10YearChalenge

چالش 10YearChallenge و مهندسی اجتماعی

چند روزی است که در شبکه های مجازی چالشی به نام 10YearChallenge مطرح شده که اکثر کاربران شبکه های مجازی آن را انجام می دهند. در این چالش هر کاربری دو عکس از سالهای 2009 و 2019 از چهره خود را در کنار هم قرار می دهد تا تاثیر گذر زمان روی چهره…