مرور برچسب

FPGA

زبان توصیف سخت افزار چیست؟

زبان توصیف سخت افزار یا HDL عبارت است از مجموعه دستوراتی که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، یک مدار دیجیتال سخت افزاری را توصیف می کنند. در حالت کلی دو زبان VHDL و Verilog برای توصیف سخت افزار معرفی شد.